Teeme ühe istungi veel...

Lugupeetud sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt.

Tänan Teid kiire ja kirjaliku vastuse eest. Mul on hea meel, et arutasite minu tõstatatud menetluslikke probleeme kõigi sotsiaalkomisjoni liikmetega.

Esimesena juhin tähelepanu asjaolule, et sotsiaalkomisjon menetles ühiselt kahte rahvaalgatust. Üks oli minu rahvaalgatus pealkirjaga “Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule” ja teine oli Aleksander Laane rahvaalgatus “Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha.” Kuna sotsiaalkomisjon menetles neid algatusi ühiselt, siis tegime ka omavahel koostööd.

Oma vastuses olete avastanud lõpuks selle probleemistiku, mis oli esindatud mõlemas algatuses ning mille menetlemist ei toimunud. Tsiteerin Teie endi vastuskirjast probleemi kirjeldavat teksti:

“Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 3 lõike 2 alusel on Eestis kanepi (THC-sisaldusega üle 0,2%) kasvatamine narkootilise aine valmistamine, sõltumata kasutuseesmärgist, olgu eesmärgiks siis ravis kasutamine või teadusuuringute tegemine, keelatud.

Meditsiinilisel eesmärgil on lubatud toota narkootilisi ja psühhotroopseid ravimeid ja toimeained, kui ettevõttel on selleks tegevuseks Ravimiameti luba. Tegevusloale kantakse kõrvaltingimusena õigus toota narkootilisi ja psühhotroopseid toimeaineid/ravimeid. Eestis on kaks tootjat, kes on taotlenud neid õigusi ning tohivad toota narkootilisi ja psühhotroopseid toimeaineid/ravimeid meditsiinilisel eesmärgil. Ravimiametil ei ole võimalik väljastada lubasid kanepi kasvatamiseks ravimite väljatöötamise eesmärgil. Kanepitaime kasutamiseks teaduslikul eesmärgil on antud luba ühele teadusasutusele. [...]

Kokkuvõttes on kanepi kasvatamine Eestis, sealhulgas narkootilise aine valmistamise eesmärgil, keelatud. Kanepi kasutamine teaduslikul eesmärgil on võimalik vastava loa olemasolul - ühele teadusasutusele on antud luba kanepitaime kasutamiseks teaduslikul eesmärgil. Seega, teadustööd on võimalik Eestis teha, seda küll ise kanepit kasvatamata.

Nii see tõesti on. Eesti laboritel on võimalik narkootilise kanepitaime ürti importida teadustöö tarbeks, kuid ei ole võimalik ise laboris kanepitaime kasvatada. Ei ole võimalik teha sordiaretust, et luua kanepisorte, mis võiksid paremini sobida ühe või teise ravimpreparaadi tooraineks. Ei ole võimalik Eestis toota legaalseks ekspordiks.

See probleemistik oli ära nimetatud mõlemas rahvaalgatuses. Selle probleemistiku menetlemata jätmise kohta ma soovisingi Teilt kõigepealt telefonis ja seejärel kirjalikult seletust.

Näiteks Aleksander Laane rahvaalgatuses on kõige esimese nõudmisena kirjas:

“1. Kanepi kasvatamise, ürdiks ja preparaatideks töötlemise ning apteekides müümise korra väljatöötamist parimatest töötavatest eeskujudest lähtudes.”

Ja minu rahvaalgatuses on kõige esimese nõudmisena kirjas:

“ESITEKS, Eestis kehtivast kanepi või ravikanepi tarvitamise õiguskorrast sõltumata on Eesti ettevõtjate suhtes ebaõiglane ja rahva tööhõive seisukohast kuritegelik, et Eestis ei ole lubatud ravikanepi tootmine ekspordiks. [...]

Eesti ettevõttel on lubatud vajalike litsentside olemasolul toota mitmeid narkootilisi aineid ja ravimeid ning eksportida neid meditsiiniliseks või teaduslikuks kasutuseks. Niimoodi võib Eesti ettevõte täiesti ametlikult toota tünnide kaupa fentanüüli, kuid märksa ohutuma ravikanepi tootmiseks ja eksportimiseks puudub vajalik riiklik regulatsioon.

Kui riik reguleeriks ravikanepi tootmise ja ekspordi Euroopa apteekidele, saaksid Eesti ettevõtjad konkureerida Bedrocaniga Euroopa ühisturul ning Euroopa patsientidel oleks võimalik arsti järelevalve all tarvitada Eestis toodetud ravikanepit. Ehk teisisõnu: “ohtlik narkootikum” eksporditakse, kasum ja töökohad jäävad Eestisse. [...]”

Samuti juhin ma tähelepanu asjaolule, et Aleksander Laane saatis juba koos rahvaalgatusega Teie komisjonile tõlke Saksamaal vastu võetud eelnõust, mis reguleerib teaduslikul ja meditsiinilisel eesmärgil kanepitaime kasvatamise ning sellest ravimite tootmise.

Seega ei saa ma nõustuda Teie vastuses toodud tõlgendusega justkui oleks kanepi teaduslikul ja meditsiinilisel eesmärgil kasvatamise teema lisandunud pärast 2. mai sotsiaalkomisjoni istungit, kus menetluse lõpetasite.

Lisaks oma eelnevas kirjas toodud selgitustele juhin tähelepanu kirjale, mille Teie komisjonile saatis Aleksander Laane aprillis.

Laane taotles, et kuulaksite “ühel järgnevatest Sotsiaalkomisjoni istungitest ära Euroopa meditsiinilise kanepi turu reguleerimise ja tootmise eksperdi.”

Samuti esitas ta tolles kirjas konkreetse ettepaneku:

“1. Asutada vastavalt ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtse konventsiooni artiklitele 23 ja 28 (vt https://www.riigiteataja.ee/akt/13081833) riiklik kannabinoidmeditsiini amet, mille ülesanneteks on kannabinoidravi näidustusega patsientide vajaduste kaardistamine ja rahuldamine, tervishoiutöötajate kannabinoidmeditsiinialane nõustamine ja koolitamine, kannabinoidravimite kättesaadavuse parendamine, kanepipõhiste ravimite tootmise arendamine nii kohaliku kui ka välismaise oskusteabe toel, kannabinoidravi näidustuste loendi ajakohastamine kõige värskemate uuringute valguses, arstide ja patsientide vahelise suhtluse koordineerimine, optimaalsete ja taskukohaste kannabinoidraviviiside reguleerimine ning kannabinoidravi tõhususe ja ohutuse jooksev hindamine. See nõudmine on ÜRO konventsioonide kohaselt ainuvõimalik viis kannabinoidravi riigisiseseks korraldamiseks, mida on mitmetes EL-i riikides, s.h Hollandis, Belgias, Itaalias, Saksamaal ja Hispaanias juba kohaldatud. [...]

4. Asuda kodanikeühendusi kaasavalt välja töötama ravikanepi tootmist, töötlemist ja turundamist reguleerivat seadusandlust Saksamaa jt riikide eeskujul.

See on põgus ülevaade senisest kommunikatsioonist näitamaks, et tõesti, me oleme mõlema rahvaalgatuse raames ja ka hilisema suhtluse käigus taotlenud kanepi teaduslikul ja meditsiinilisel eesmärgil tootmise reguleerimise arutelu.

Kokkuvõtvalt:

1. Eestis ei ole lubatud kanepitaime kasvatamine teaduslikul ja meditsiinilisel eesmärgil. Seda kirjutate ka oma viimases vastuses.

2. Mõlemad rahvaalgatused nõudsid kanepitaime teaduslikul ja meditsiinilisel eesmärgil kasvatamise seadustamist. Samuti nõudsid mõlema rahvaalgatuse autorid kirjalikult sel teemal istungi korraldamist veel aprillikuu sees, enne kui sotsiaalkomisjon lõpetas algatuste menetlemise 2. mai otsusega.

3. Sotsiaalkomisjon ei ole arutanud kanepitaime teaduslikul ja meditsiinilisel eesmärgil kasvatamise seadustamist. Ravikanepipreparaatide kasutamise teemal oli meil suurepärane avalik istungi Kanada eksperdiga, kuid mitte tootmise teemal.

Nendest asjaoludest lähtuvalt palun sotsiaalkomisjonil kaaluda järgnevat:

1. Taas-avada rahvaalgatuste “Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule” ja “Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha” menetlus sotsiaalkomisjonis.

2. Korraldada avalik istung kuulamaks ära Eesti ja välismaa eksperdid teemal kas ja miks on Eestis tarvis reguleerida kanepitaime kasvatamine teaduslikul ja meditsiinilisel eesmärgil. Kutsuda laua äärde Elver Loho, Aleksander Laane, MTÜ Ravikanep (Mart Kalvet, Siim Siimut), Eesti eksperdid komisjoni valikul ning 1-2 MTÜ Ravikanep poolt valitud eksperti välismaalt, kes võiksid jagada mõne muu riigi kogemust kanepitaime uurimise reguleerimisel.

3. Seejärel otsustada kas Eestis on tarvis välja töötada eelnõu reguleerimaks kanepitaime kasvatamist teaduslikul ja meditsiinilisel eesmärgil. Hoolimata sellest kas Teie komisjoni otsus tuleb positiivne või negatiivne, on Teie komisjoni puudutavates küsimustes menetlus siis korrektselt lõppenud.

Jään ootama Teie vastust.

Lugupidamisega,
Elver Loho

Head fännid ja toetajad!

Nagu näha, siis eelmise kirja natuke tõredam toon pani sotsiaalkomisjoni tegutsema. Valitud strateegia tundub töötavat. Kui sotsiaalkomisjon on nõus korraldama uue avaliku istungi, siis toome kohale välismaa eksperdi, kes kirjeldab sotsiaalkomisjonile kuidas on võimalik ravikanepi tootmist reguleerida ohutult ja turvaliselt. Samamoodi nagu varasemalt Kanadast kohale tulnud Dr. Michael Verbora jagas sotsiaalkomisjoni ees oma kogemust rohkem kui 2000 patsiendi ravimisel kannabinoidpreparaatidega. Tollest istungist tegi saate Kanal 2 "Radar": https://www.youtube.com/watch?v=hT27R4eLjWE

Kui see võitlus on Sinu jaoks oluline, siis palun toeta seda annetusega Elver Loho pangakontole numbriga EE162200221010738439. Iga euro on abiks! :)

 Eelmise sotsiaalkomisjoni istungi järel tehtud grupifoto. Vasakult: Mart Kalvet (MTÜ Ravikanep), Elver Loho, Kanada ravikanepiarst Dr. Michael Verbora, Siim Siimut (MTÜ Ravikanep) ja Aleksander Laane.

Eelmise sotsiaalkomisjoni istungi järel tehtud grupifoto. Vasakult: Mart Kalvet (MTÜ Ravikanep), Elver Loho, Kanada ravikanepiarst Dr. Michael Verbora, Siim Siimut (MTÜ Ravikanep) ja Aleksander Laane.

Fotod Bedrocani ametlikust ravikanepi kasvatusest Kanadas.

Valminud taimed Bedrocani ravikanepikasvatuses.

Valminud ürdi töötlemine ravimpreparaadiks Bedrocani ravikanepikasvatuses.

Pärast puhastamist.

Bedrocani valmistoodang.

Sativexi ravikanepikasvatus UKs.

Sativexi valmistoodang on suhu pihustatav taimemassi ekstrakt. Ka Eesti teadlastel peaks olema võimalus selliseid ravimeid välja töötada, testida, toota ja eksportida.

 
Elver Loho