Küsimused sotsiaalkomisjoni esimehele

Lugupeetud sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt.

Olen üritanud Teid kätte saada alates 15. juunist, et saada vastust ühele sotsiaalkomisjoni menetluskäiguga seotud küsimusele. Meie 15. juuni telefonikõne ajal olite liikluses ja palusite, et ma helistaks esmaspäeval (19. juunil), et siis on Teil võimalik paberid ette võtta. Samuti olite valmis kohtuma ja arutama. Siin on meie telefonikõne salvestus: https://www.youtube.com/watch?v=M3Pp4W6XStQ

Esmaspäeval, 19. juunil helistasin Teile kaks korda. Te ei võtnud telefoni ega helistanud tagasi. Saatsin Teile sõnumi tekstiga "Mis kell sobiks telefonis kanepist rääkida?" Sõnumile Te ei vastanud.

20. juunil saatsin Teile uue sõnumi tekstiga "Tere! Soovin endiselt teada millal teile sobib arutada miks jätsite mu petitsiooni esimese punkti menetlemata? Lepime mingi aja kokku, helistame."

22. juunil helistasin Teile taas. Võtsite vastu, ütlesite, et olete liikluses ja panite toru ära. Selle kõne videosalvestus on mul ka olemas: https://www.youtube.com/watch?v=uo2udxPcqEg

Helistasin Teile 24. juunil. Te ei võtnud vastu ega helistanud tagasi.

Helistasin Teile 26. juunil. Te ei võtnud vastu ega helistanud tagasi.

Helistasin Teile täna, 27. juunil. Te ei võtnud vastu, aga lõpuks helistasite tagasi. Kuna olin parajasti telefonist eemal, siis helistasin Teile kohe tagasi, kuid Teie telefon oli kinni. Seejärel helistasite Teie mulle, kuid mul ei olnud võimalik telefoni haarata ja helistasin Teile kohe tagasi. Saime kontakti.

Tänase telefonikõne — kus Te olete väga ebaviisakas ja süüdistate mind sisuliselt valetamises — videosalvestus on siin: https://www.youtube.com/watch?v=awGviMeE6IA

Ütlesite telefonis, et kuna Te mind ei usalda, siis peaksin oma küsimused esitama Teile kirjalikult ja Te millalgi hiljem vastate neile. Arvestades, et 15. juunil olite nõus minuga telefonis vestlema ja isegi kohtuma, siis on arusaamatu kuidas vahepeal — ilma mingi vastastikuse kommunikatsioonita — olete hakanud mind pidama niivõrd ebausaldusväärseks, et minuga ei kõlba ei telefonis rääkida ega kohtuda, vaid soovite ainult kirjalikult suhelda.

Minu küsimus on väga lihtne ja puudutab minu rahvaalgatuse menetluskäiku. Siin on rahvaalgatuse tekst, et teil oleks sama asi ees: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/059ea23f-cef3-4ab5-a138-adfe915328ee/vote

Minu rahvaalgatuses on kolm punkti. Nimetan need siin tekstis ära, et saaksime samamoodi aru.

1. RAHVAALGATUSE ESIMENE PUNKT.

Eestis EI OLE lubatud ravimite välja töötamise, tootmise ja teaduslike uuringute raames kanepitaime kasvatamine. Samas eksisteerivad reeglid märksa ohtlikumate narkootiliste ainete sünteesimiseks, ravimiuuringuteks ja ekspordiks. Eesti seadustes on auk — ohtlikke narkootilisi molekule võib laboris õige litsentsi alusel SÜNTEESIDA, aga kui laboris narkootilise aine tootmine eeldab taimekasvatust, siis see on lihtsalt KEELATUD.

Eesti õiguses puudub igasugune regulatsioon, mis lubaks mis tahes eesmärgil kasvatada kanepitaimi, mis ei ole juba kantud Euroopa Liidu sordiraamatusse, ja sinna kantakse ainult tööstusliku kanepi sorte.

Selline puudulik regulatsioon PÄRSIB oluliselt Eestis uute taimset päritolu kannabinoidravimite väljatöötamist.

Üks hea näide taimset päritolu kannabinoidravimist on Sativex. Eesti seadused ei võimalda laboris Sativexi laadsete kannabinoidravimite väljatöötamist. See punkt — ravimite väljatöötamise, tootmise ja ekspordi seaduste täiendamine lubamaks kinnises ja turvatud laboris kanepitaimede kasvatamist teaduslikul ja meditsiinilisel eesmärgil — on minu arusaamise järgi sotsiaalkomisjoni pädevuses ja selle punkti Te jätsite menetlemata.

Kuna oli mulle juba enne menetluse lõppu selge, et te jätate selle punkti lihtsalt menetlemata, siis ma saatsin 20. aprillil sotsiaalkomisjonile avaliku märgukirja, kus palusin, et te EI JÄTAKS SEDA PUNKTI MENETLEMATA. Siin on märgukirja tekst: http://nihilist.fm/sotsiaalkomisjon-pane-muts-kaest/

Sotsiaalkomisjoni lõplik vastus — Teie digiallkirjaga! — kannab kuupäeva 9. mai. Teie allkirjastatud vastuse päises on fraas “Teie 19.10.2016 ja 20.04.2017 / Meie 09.05.2017 nr 1-6/17-11/7”. Viide kuupäevale 20.04.2017 näitab, et vastasite enda arvates ka mu 20. aprilli märgukirjale. Mitte kusagil tekstis ei ole te viidanud minu 20. aprilli märgukirjale! Vaadake ise oma teksti, kui ei usu! https://drive.google.com/open?id=0BxV86uYJfhXja0pvRVkyNXFZQjA

Seda punkti — ravimite väljatöötamise, tootmise ja ekspordi regulatsiooni täiendamine lubamaks Eestis Sativexi laadsete ravimite väljatöötamist — SOTSIAALKOMISJON EI MENETLENUD. Kui Te väidate mulle, et sotsiaalkomisjon on kuidagi seda punkti menetlenud, siis ma vajan Teilt väga selget tõestust, sest vastasel korral ma olen sunnitud Teid süüdistama vassimises ja valetamises, mitte lihtsalt üksteisest mööda rääkimises.

2. RAHVAALGATUSE TEINE PUNKT.

Eestis on kannabinoidravimite kättesaadavusega probleeme. Seda punkti menetles sotsiaalkomisjon eeskujulikult. Avalik istung koos Kanada ravikanepiarsti dr Michael Verboraga oli Eesti kannabinoidmeditsiini ajaloos pöördepunkt. Eesti arstide suhtumine kannabinoidravisse muutus selle istungi tagajärjel kardinaalselt.

Aastal 2015 avaldas ajakiri Eesti Arst artikli “Kanep — uimasti või ravim?”, mille autorid Mari Järvelaid ja Sulev Haldre kuulutasid kannabinoidmeditsiini 19. sajandi aegunud libameditsiiniks.

Mõned päevad tagasi avaldas ajakiri Eesti Arst artikli “Kannabinoidiküsimus teaduspõhises kliinilises meditsiinis”, mille autoriks dr Alar Irs. Suhtumine võrreldes kahe aasta taguse olukorraga on kaardinaalselt muutunud. Ravimiametis töötav dr Irs kirjutas artiklis muuhulgas järgnevat:

- et endokannabinoidsüsteemi mõjutavatel ainetel on ravimiarenduslik potentsiaal mitmes meditsiinivaldkonnas;

- et riigid peavad võimaldama teaduslikult põhjendatud hüpoteeside testimiseks vabalt korraldada kannabinoidide eelkliinilisi ja kliinilisi uuringuid;

- kuna kanepiürdi suitsetamine ei ole kliinilises meditsiinis kasutamiseks ega uurimiseks sobiv manustamisviis, tuleb välja töötada täpselt teadaoleva koostisega ohutu manustamisviisiga preparaadid;

- ka endokannabinoidsüsteemi mõjutavate ainete puhul tuleb selleks, et lootustandvast molekulist saaks ravim, valmistada kõigepealt kvaliteetne preparaat ja tõestada juhuslikustatud kliinilistes uuringutes kasu ja ohtude mõistlik tasakaal;

- kannabinoidide toime uurimine ja meditsiiniline kasutamine on arstiteaduslik, mitte poliitiline küsimus.

Kahe aastaga on Eesti arstkonna suhtumine kannabinoidravisse muutunud kardinaalselt ja ma tahan siinkohal rõhutada täiesti selgelt, et see kardinaalne muutus TOIMUS TÄNU SOTSIAALKOMISJONI AVALIKULE ISTUNGILE. Te küll tõdesite, et teie komisjon ei saa mitte midagi teha kannabinoidravi kättesaadavamaks tegemiseks — selle seisukohaga ma vaidlema ei hakka —, aga puhtalt tänu avaliku istungi korraldamisele toimus Eesti arstkonnas kardinaalne muutus ning kannabinoidmeditsiin muutus teemaks, millest räägitakse ratsionaalselt, teaduspõhiselt, mitte enam patsiente mõnitades. SEE ON TÄNU SOTSIAALKOMISJONILE! Siiras ja suur Aitäh Teile ja komisjonile! Meil õnnestus ühiselt teha midagi väga olulist, mis pikas perspektiivis parandab oluliselt Eesti inimeste tervist ja elujärge.

3. RAHVAALGATUSE KOLMAS PUNKT.

See punkt esitas konkreetse regulatsioonikava kanepi legaliseerimiseks meelelahutuslikel eesmärkidel. See punkt ei ole sotsiaalkomisjoni teema, vaid õigus- või majanduskomisjoni teema. Selle punkti menetluse osas ei ole mul Teile ega sotsiaalkomisjonile etteheiteid ja seda teemat ma pean jätkama riigikogu juhatuse või konkreetse komisjoni juures.

KOKKUVÕTTEKS.

Ma soovin Teilt vastuseid järgnevatele küsimustele.

1. Miks ei menetlenud sotsiaalkomisjon minu petitsiooni esimest punkti? Kas see jäi lihtsalt kahe silma vahele?

2. Kas olete valmis korraldama veel ühte istungit sääraselt nagu ma 20. aprilli märgukirjas taotlesin? Toome Teie komisjoni ette avaliku istungi raames inimese Bedrocanist, kes räägib kuidas on meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil laboris kanepitaime kasvatamine reguleeritud Hollandis. Teie saate kutsuda Eesti eksperte — näiteks Ravimiametist Alar Irsi, kes mõned päevad tagasi ilmunud Eesti Arsti artiklis selge sõnaga toetab laboris kanepitaime kasvatamist ravimpreparaatide väljatöötamiseks, uurimiseks ja tootmiseks. Kui sotsiaalkomisjon otsustab seejärel, et seadused vajavad täiendamist, siis on MTÜ Ravikanep (Siim Siimut ja Mart Kalvet) nõus vastavate seaduste väljatöötamise juures abistama oskusteabega ja valdkonna silmapaistvate välisspetsialistide kontaktide vahendamisega. Kui sotsiaalkomisjon otsustab siiski uue istungi järel, et seadused ei vaja täiendamist, on vähemalt toimunud avalik istung ja seda teemat on avalikus ruumis ning kõrgel tasemel arutatud. Mitte midagi rohkemat ma Teie komisjonilt ei taotle ega pole kunagi taotlenud. Oma otsustes on komisjon suveräänne.

Rohkem küsimusi, etteheiteid, ega kaebusi mul Teile ega teie komisjonile ei ole.

Ütlen, et mulle ei sobi Teie poolt telefonis antud lubadus vastata käesolevale kirjale kahe nädala pärast. Kui Te mõistliku aja jooksul käesolevale kirjale ei vasta, siis olen ma sunnitud kasutama kodanikuühiskondlikke survestamise meetodeid.

Samuti ütlen, et kui Teie juhitud sotsiaalkomisjon jättis tahtlikult esimese punkti menetlemata selleks, et Teie erakonnakaaslane terviseminister Jevgeni Ossinovski võiks tänavu valimiste aastal nobedasti välja tulla eelnõuga, mis reguleerib laboris kanepitaime kasvatamist, et püüda noorte valijate hääli märksõnaga “kanep”, siis seda ma Teie erakonnale ei kingi. Kui sotsid ostustavad käituda nagu koalitsioonierakond, kes käsitleb rahvast opositsioonina ja jätab “opositsiooni” poolt rahvaalgatusega esitatud idee kõrvale selleks, et mõned kuud hiljem ise sama ideega välja tulla, siis ma teen kõik endast oleneva Teie erakonna maine kahjustamiseks. Otsin välja kõik sotside kohta käiva kompra, mis vähegi minuni jõuab, ja lasen selle halastamatult käiku kohalike valimiste ajal. Proovisin Teiega rahumeelselt telefonis asjad selgeks rääkida, aga süüdistasite mind ebausaldusväärsuses ja tahtsite kirjalikult — siin on minu kirjalik lubadus, mida võite 100% usaldada.

Nagu ma ütlesin — Teie komisjon on oma otsustes suveräänne. Ma ei nõua Teilt positiivset otsust ega eelnõu väljatöötamist. Ma nõuan, et sotsiaalkomisjon täidaks Riigikogu kodu- ja töökorra seadusest tulenevat kohustust menetleda rahvaalgatusi. Kuna selle seaduse täitmise tagamiseks ei ole Riigikogu liikmetele ette nähtud karistusi, siis olen sunnitud vajadusel kasutama seaduslikke poliitilise veenmise meetodeid tagamaks, et Te siiski seadust täidate. Erakonna maine kahjustamine valimiste aastal tülikate tõdedega on kõige traditsioonilisem poliitilise veenmise meetod.

Me tulime Teie ette kahe ravikanepi-teemalise rahvaalgatusega ja nõudsime kahe ravikanepi-teemalise punkti menetlemist: kannabinoidravimite kättesaadavuse lihtsustamine (kus saavutasime koos suurepärase tulemuse) ja kannabinoidravimite väljatöötamise, uurimise ja ekspordi lubamine (mille Te jätsite menetlemata).

MTÜ Ravikanep, mina isiklikult ja Eestimaa rahvad läbi annetuste on nende ravikanepi-teemaliste rahvaalgatuste menetlemise toetuseks annetanud ja kulutanud kokku üle 4000 euro. Mõlemad rahvaalgatused kogusid seaduses ette nähtud koguse allkirju. Mõlema rahvaalgatuse allkirjade kogumise kampaania oli vaevarikas ja nõudis palju unetuid öid ning ohtralt töötegemist ja isikliku elu ohverdamist.

Ma ei luba Teie erakonnal seda rahva kollektiivset pingutust kaaperdada Teie erakonna valimiskampaania tarbeks.

Lugupidamisega,
Elver Loho

elver.loho@gmail.com
+372 5661 6933

Kes soovib sotsiaalkomisjoni esimehelt Helmen Kütilt endalt selgitusi küsida ravikanepi teemalise rahvaalgatuse osaliselt menetlemata jätmise kohta, võib helistada Helmenile numbril +372 511 4339 või e-postil helmen.kytt@riigikogu.ee

Mida rohkem helistajaid, seda kiiremini saame vastuse.

Kui teemast hoolid, siis palun kaalutle toetava annetuse tegemist Elver Loho pangakontole numbriga EE162200221010738439. Iga euro on abiks! :)

 Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt.

Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt.

 
Elver Loho