Elveri kõne sotsiaalkomisjoni ees

Eile, 7ndal veebruaril toimus sotsiaalkomisjonis kahe ravikanepi-teemalise petitsiooni esindajate ärakuulamine. Kohale olid kutsutud Elver Loho (petitsioon "Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud riigikogule") ning Aleksander Laane (petitsioon "Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha").

Kummagi petitsiooni esitajale anti komisjoni poolt 15 minutit aega rääkida ning õigus kaasa võtta kuni kolm petitsioonile allakirjutanut. Üritasime istungi eel läbirääkimiste raames paluda ka õigust võtta kaasa meie argumentide toetuseks patsiente ja eksperte, kuid seda õigust meile ei antud. Kuna MTÜ Ravikanep juhatuse liikmed Mart Kalvet ja Siim Siimut olid juhuslikult petitsioonidele oma allkirja andnud, õnnestus meil neid siiski kaasa kutsuda.

Komisjon oli oponentidena toonud laua äärde Sotsiaalministeeriumi, Eesti Arstide Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Psühhiaatrite Seltsi, Tervise Arengu Instituudi, Terviseameti, Ravimiameti, Haigekassa, Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi esindajad. Ehk teisisõnu kõikvõimalikud autoriteedid ja eksperdid.

Minu kõne peamised eesmärgid olid järgnevad:

  1. Veenda sotsiaalkomisjoni, et nad üritaks ravikanepi probleemi lahendada vormis, mis võimaldab ära kuulata kanepipreparaate vajavaid ning tarvitavaid patsiente ning samuti Euroopa arste, kes kanepipreparaate oma patsientidele välja kirjutavad.
  2. Veenda sotsiaalkomisjoni, et minu petitsioonis olev kanepi legaliseerimise taotlus saadetaks aruteluks põhiseaduskomisjoni, et ma saaksin esineda tolle komisjoni ees oma parimate argumentidega.

Kas ja kui hästi need eesmärgid õnnestusid, saame teada järgneval nädalal peale esmaspäevast sotsiaalkomisjoni korralist koosolekut.

Järgnev on minu kõne, mille esitasin eile sotsiaalkomisjonile.

Head sotsiaalkomisjoni liikmed, head korrakaitsjad, arstid ja eksperdid.

Mul on siiralt hea meel, et olete täna leidnud aega ära kuulata kahe petitsiooni autorid, kes on tulnud siia teie ette, et jagada teiega kahe väikese Eesti kogukonna muresid ja võimalikke lahendusi.

Meie ees laual on täna kaks teemat, mis on kokku sattunud suuresti vaid pealiskaudse sarnasuse tõttu. Üks teema on kanepipreparaatide kasutamine meditsiinis. Seda teemat ja selle murega kogukonda esindavad mõlemad petitsioonid.

Teine teema on kanepipreparaatide tarvitamine meelelahutuslikel eesmärkidel. Seda teemat ja seda kogukonda esindan täna siin mina, kuid ma palun, et keskenduksime järgneva kahe tunni jooksul siiski ravikanepile, kuna tegu on pakilisema probleemiga.

Ma loodan, et meie tänane arutelu on rajatud ühisele soovile otsida lahendusi, mis on parimad Eesti rahvale. Kui hetkeolukord oleks rahvale sobiv, siis me veedaksime tänast päeva kusagil mujal. Ometigi on kaks ühiskondlikku muret meid täna siia kokku toonud ja me ei tohiks lasta raisku võimalust arutada neid muresid ausalt ja vastastikuse austusega.

Tänase kohtumise järel peab komisjon otsustama mida teha edasi nende murede ja lahendustega, mida meie petitsioonid kirjeldavad. Need otsused peavad sündima tänase arutelu põhjal. Selleks on meid kõiki siia kutsutud.

Lugupeetud sotsiaalkomisjoni esimees. Enne tänast istungit kohtusime teie erakonnakaaslasega. Tegu on pikalt sotsiaaldemokraatide ridades tegutsenud inimesega, kelle poliitilist tegevust motiveerib siiras soov parandada Eesti rahva elutingimusi. Tema toetab ravikanepi lisamist Eesti arstide arsenali ning samuti toetab ta kanepi legaliseerimist.

Teie erakonnakaaslase sõnum meile oli, et tänase istungi tulemus on ette teada ja et meie tegevusest ja sõnadest midagi ei sõltu. Tema sõnum oli, et sotsiaalkomisjon otsustab tänase istungi põhjal, et ravikanepit pole Eesti arstidele tarvis ning et kanepituru reguleerimisega ei peaks riik tegelema.

Teie erakonnakaaslase sõnul ei ole säärase ette teada oleva otsuse põhjuseks mitte sügav siseveendumus, mitte maailmavaade, ega teaduslikud argumendid, vaid poliitiline kalkulatsioon.

Nimelt on teise petitsiooni autoriks ja esindajaks Roheliste erakonna esimees Aleksander Laane ja kui sotsiaalkomisjon otsustab täna Aleksandri petitsiooni ajendil ravikanepit tõsiselt võtta, siis kasutavad Rohelised seda edu oma valimisreklaamis järgmistel valimistel.

See on inimlikult arusaadav käitumine ja samuti on inimlikult arusaadav see kui poliitikud otsustavad oma konkurendile säärast kingitust mitte teha.

Leevendust pakub siinkohal sündmuste kronoloogia. Aleksandri petitsioon põhineb minu petitsiooni mustandil. Mul on komme oma tekste enne avaldamist näidata tervele reale inimestele ja Aleksander oli üks nendest. Mõned päevad pärast minu mustandi lugemist saatis ta mulle üllatavalt sarnase teksti kaaskirjaga “vaata ruttu üle, panen kohe veebi üles”.

Seega, hea sotsiaalkomisjoni esimees, kui teie erakonnakaaslase hirmud vastavad tõele ja teie käed on täna seotud järgmiste valimiste tõttu, pakun ma teile väga hea argumendi, mis teid vabastab.

Kui meie tänane istung on positiivsete muudatuste alguspunkt ja kui Rohelised üritavad selle pealt liiga palju poliitilist kasu lõigata, siis tuletage rahvale meelde, et Roheliste petitsioon oli plagiaat Elver Loho petitsioonist. Olen sama juttu Facebookis rääkinud juba nii palju, et üks Roheliste erakonna aktiivne liige blokeeris mind ära.

Päevapoliitiliste väärtuste kõrval on ka igavikulisemad väärtused. Demokraatia, aus arutelu ja siiras hoolimine rahva tervisest. Usun, et vaadates kaugemale kui järgmised riigikogu valimised, avastame, et tänane regulatsioon ei ole optimaalne ning vajab läbi kaalutud muudatusi.

Riigikogu kodu- ja töökorra seadus pakub komisjonile välja erinevad meetodid täna meie ees oleva probleemi lahendamiseks. Minu soovitus komisjonile on valida nende variantide hulgast, mis lubavad teie ees avalikult tunnistusi anda patsientidel, kes vajavad ravikanepit, ning Euroopa arstidel, kes oma patsientidele kanepipreparaate välja kirjutavad.

Kui teie loote võimalused selliste inimeste ära kuulamiseks, siis meie omalt poolt paneme kõik ressursid kokku, et tuua teie ette ja kogu Eesti rahva ette maailma parimad argumendid ja maailma parimad eksperdid. Meil on see võimekus ja me leiame vajaliku rahastuse.

Nõnda saame ravikanepi teema lõpuks Eestis selgeks vaieldud ja niimoodi, et Eesti rahvas meedia vahendusel vaatab pealt ja näeb kuidas arutlev demokraatia peaks toimima.

Kanepipreparaatide kasutamine, tootmine ja eksport on küsimused, mille vastuseid tuleb otsida teaduslikust meditsiinist ja teiste riikide praktikast. Need on küsimused, mille lahendamine on sotsiaalkomisjoni õlgadel rohkem kui ametnike ja arstide õlgadel. Tegu on küsimustega, mis vajavad avalikku arutelu ekspertide vahel ja kus rahvas ja rahvasaadikud on pigem erapooletu kohtuniku rollis. Olen kindel, et lähenedes sääraste põhimõtetega ravikanepi teemale, suudame üheskoos leida need lahendused, mis sobivad Eesti rahvale kõige paremini.

Minu petitsiooni teine pool esitab konkreetse kava Eesti kanepituru reguleerimiseks. Jutt käib kanepi tarvitamisest meelelahutuslikel eesmärkidel alkoholi asendajana. Minu välja pakutud plaan kohtleb kanepitarvitamist privileegina, mille ühiskond annab inimesele, keda säärane tegevus kahjustab vähem kui seni legaalsed meelemürgid.

Minu plaani järgi võib inimene vanuses 21 eluaastat minna perearsti juurde ja osta oma raha eest läbivaatuse, mis sarnaneb juhilubade tervisetõendi tarbeks tehtava läbivaatusega. Juhul kui perearst otsustab tol hetkel kehtivate riiklike standardite põhjal, et võimalik kanepikahju on minimaalne, väljastab ta tähtajalise tervisetõendi, mis võimaldab inimesel siseneda kinnistesse kanepikohvikutesse, et seal kohapeal tarvitada.

Kõik reklaam oleks juba eos keelatud. Kõik ostud registreeritakse ning perearstil on täielik ülevaade oma nimistu inimeste kanepitarvitamise harjumustest. Probleemide ilmnemisel saab ta koheselt tervisetõendi tühistada ja seega keelata inimese sissepääsu kanepikohvikutesse.

Eesti ainulaadne e-riigi taristu võimaldab meil seejärel analüüsida kanepitarvitamise mõju konkreetse elulooga inimesele, võimaldab analüüsida mõju inimese sissetulekule ja võimaldab meil otsida ja leida seoseid, mille põhjal kehtestada uusi riiklikke standardeid, mille alusel tervisetõendeid väljastada.

Tulemuseks oleks maailma kõige põhjalikum ja ainult vabatahtlikel põhinev uurimus kanepitarvitamise mõjudest inimese tervisele. Tegu oleks uuringuga, mida viiksid läbi Eesti teadlased, mida finantseeriks kanepi müügilt kogutav aktsiis ja mis looks Eestisse kiirelt kasvava uue majandusvaldkonna.

Tegu on minu teada maailma kõige konservatiivsema ettepanekuga kanepi legaliseerimiseks. Ja see on võimalik ainult tänu Eesti unikaalsele e-riigi taristule.

Siiski - ma ei hellita naiivset lootust, et teie täna siin võtate vastu otsuse toetada minu plaani kanepi legaliseerimiseks Eestis.

Minu palve teile on sama, mille esitasin riigikogu juhatusele saates neile oma petitsiooni koos kogutud allkirjadega. Ma soovin, et minu ettepanekut kanepituru reguleerimiseks Eestis arutaks põhiseaduskomisjon.

Minu arusaam riigikogu kodu- ja töökorra seadusest ütleb, et teie võimuses on jagada kahes petitsioonis olevad teemad lahku valdkonna järgi. Sotsiaalkomisjon on õige koht arutamaks ravikanepi temaatikat, kuid ma soovin, et suunaksite oma otsusega kanepi legaliseerimise teema põhiseaduskomisjoni.

Isegi kui minu plaan läbi kukub, tahaksin ma öelda kõigile enam kui tuhandele allakirjutanule, et esitasin parimad võimalikud argumendid kõige sobivamale publikule. Arvan, et minu parimad võimalikud argumendid jäävad pigem põhiseaduskomisjoni tegevusvaldkonda. Väikese ülevaate nendest argumentidest andsin artiklis, mille avaldas Postimees.

Saatuse tahtel on hetkel põhiseaduskomisjoni esimeheks Ken-Marti Vaher, kes aastaid pooldanud üsna karmi narkopoliitikat. Väga raske oleks leida Eestist paremat ja pädevamat oponenti minu plaanile.

Kui minu pakutav plaan on tõesti Eesti rahva huvides, nagu ma siiralt usun, siis arutelu põhiseaduskomisjonis teeb selle selgeks. Teie võimuses on mulle see võimalus pakkuda.

Meie tänaseid tegevusi jälgib kaks kogukonda. Üks kogukond vajab kanepipreparaate tervisliku seisundi tõttu ja nende soove valideerib tuhandete Euroopa ja USA arstide praktika.

Tegu pole rahvameditsiini pealetungiga, vaid üha laienev ravikanepi legaliseerimine põhineb viimase kahekümne aasta teadusliku meditsiini avastustel.

Teine kogukond soovib tarvitada kanepit tänaste legaalsete meelemürkide asemel ning viitab argumendile, et iga võimaliku mõõdiku järgi on kanep ohutum kui täna toidupoes müüdavad narkootikumid.

Mõlemad kogukonnad on siin täna teie ees esindatud mitte ainult muredega, vaid ka konkreetsete lahendustega oma kogukonna murede adresseerimiseks viisil, mis tagab harmoonia kogukonna ja laiema ühiskonna vahel.

Me oleme nõus pingutama ja vaeva nägema, oleme nõus tooma teie ette parimad eksperdid ja oleme nõus koos otsima kompromisse, sest ühiskond vajab neid kompromisse.

Kui keegi peaks teile ütlema, et Eesti ei ole valmis kanepit legaliseerima või et Eesti ei luba arstidel ravikanepit kasutada, siis küsige: kas Eesti on vähemalt valmis neid teemasid arutama?

Mina usun, et Eesti ühiskond ON valmis mõlemat küsimust arutama ja ma palun teil uskuda sama.

Aitäh.

Sama päeva õhtul korraldas TV3 "Seitsmesed uudised" küsitluse, millest selgus, et 64% vaatajatest pooldab kanepi seadustamist Eestis.

Elver Loho